Algemeen

Algemene Ledenvergadering in de Verkadefabriek

Ruim tachtig leden waren maandag 24 juni jl. aanwezig in de Verkadefabriek bij de Algemene Ledenvergadering van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Een vergadering waarin we afscheid namen van Yvonne Moerman, de voorzitter die de Kring ruim acht jaar heeft geleid.
Clubzaal Verkadefabriek - ©Verkadefabriek

Mededelingen
In de vergadering werden de volgende mededelingen gedaan:
- de vaarconcessie is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2024, tegelijk met de huurovereenkomst Kruithuis.
De vaarconcessie en de huurovereenkomst Kruithuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verlopen in 2039. De Kring kan even vooruit. De zaal waardeerde dit met een applaus.
- voor de begin dit jaar geïntroduceerde Actief- en VIP-lidmaatschap hebben van de 1.850 leden respectievelijk 108 en 68 leden gekozen.
- vier leden zijn bereid gevonden om zitting te nemen in de Ledenadviescommissie. Aan het oprichtingsdocument wordt gewerkt.

Het Financieel Jaarverslag van de Kring werd kort toegelicht. Het jaar is afgesloten met een verlies van € 124.000,- en dat brengt het Eigen Vermogen van de Kring op € 706.000,-.
De vergadering stelde het verslag bij handopsteken unaniem vast.

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Raymond Grether, gaf een toelichting op de wijze waarop de RvT in 2023 toezicht heeft gehouden op de Kring en de stichtingen. Tevens sprak hij namens de RvT een dankwoord uit aan Yvonne Moerman voor de constructieve samenwerking.

Waarnemend voorzitter Nicolette Kroezen memoreerde in haar dankwoord aan Yvonne onder andere haar leiderschap ten tijde van de pandemie. Ook haar warme betrokkenheid bij de Kring werd geroemd.

Unaniem werden verkozen
  • Hildo van Engen als lid van de Raad van Toezicht
  • André Bakx als lid van het bestuur
  • Nicolette Kroezen als voorzitter van het bestuur

Rondvraag
In de Rondvraag werd gevraagd om meer communicatie en openheid. De voorzitter gaf aan dat het bestuur hieraan gehoor wil geven onder andere door het aanvragen van de ANBI status voor de Kring. 

Lezing
Na de Algemene Ledenvergadering hield Peter van Dongen, lid van de werkgroep Industrieel Erfgoed, een interessante en onderhoudende voordracht over de historie van gebouwen in het gebied rond de Tramkade.
Clubzaal - ©Verkadefabriek