Algemeen

Mooie avond tijdens ALV 2023

Gisteravond op 26 juni vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch plaats in Huis73. Het werd een succesvolle avondvullende vergadering. Er waren 50 leden aanwezig.
Doornemen van de statutenwijzigingen
Op de agenda stonden een aantal belangrijke zaken waarvoor door de leden gestemd moest worden. 
  • Jaarrekening 2022 goedgekeurd
  • Begroting 2023 goedgekeurd
  • Statutenwijziging goedgekeurd

Bestuursleden Ab Cuppé en Joost Reijnen zijn officieel afgetreden. Daarna werden aspirant-bestuursleden Harry Van Delft en Peter Smits met ruime meerderheid van de stemmen aangenomen als nieuwe bestuursleden voor de komende drie jaar. 

Na het officiële gedeelte van de vergadering presenteerde bestuurslid Michel Wouters de resultaten van de ledenpeiling die we hielden van 19 mei tot 2 juni. Het zijn mooie resultaten met goede suggesties vanuit de leden om de vereniging te verbeteren. Met de resultaten gaan we aan de slag een nieuw ledenbeleid te vormen, waarbij open communicatie centraal staat. Op 30 oktober is hiervoor een extra ledenvergadering ingepland

Om meteen maar daad bij het woord te voegen, meer transparantie te bieden naar de leden, praatte bestuurslid, voorzitter bestuur van Stichting Museum Kruithuis de zaal bij over de vorderingen in het Kruithuis. Er worden momenteel grote stappen gezet om volgend jaar in het nieuwe seizoen het Museum Kruithuis te openen.

Ed van Sprundel is gevraagd een lezing te geven over de Patriotten en Oranjegezinden in ’s-Hertogenbosch, polarisatie en conflict eind achttiende eeuw. Het werd een boeiend relaas met vele koppelingen naar het heden, waar deze thema’s nog steeds actueel zijn.

De volgende ledenvergadering is op 30 oktober aanstaande. Alle leden krijgen hiervoor per e-mail een uitnodiging. Graag tot ziens bij de presentatie van het Ledenbeleid van Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch.